Rozmiar: 12800 bajtów

AMIC- metoda naprawcza chrząstki stawowej

Amic (autologous matrix induced chondrogenesis)- jest to metoda wykorzystująca własności organizmu do naprawy uszkodzeń chrząstki stawowej. Najlepsze efekty uzyskuje się w naprawie ubytków wielkości 2 do 8 cm kwadratowych.
Jest to jednoetapowa metoda operacyjna polegająca na wykonaniu mikrozłamań warstwy podchrzestnej ubytku powierzchni stawowej oraz przykryciu ubytku specjalną membraną kolagenową, stanowiącą rusztowanie do odbudowy chrząstki stawowej. Mikrozłamania warstwy podchrzęstnej umozliwiają migrację multipotencjalnych komórek z kości w miejsce ubytku chęstnego. Komórki zagnieżdżają się w membranie Chondro-Gide, a następnie różnicują w kierunku chondrocytów, tworząc w rezultacie nową powierzchnię stawową, pokrywającą ubytek.
wskazania:
amic metoda - ubytki chrzęstne III i IV stopnia wg Outerbridgea
- ubytki chrzęstne miejscowe, pourazowe
- wielkość ubytku 2 do 8cm kwadratowych
- połączenie naprawy ubytku chrzęstnego z przeszczepem kostnym

przeciwwskazania:
- dwa i więcej sąsiadujących ubytków
- ubytki naprzeciwległe tzw. kissing defects
- choroby ogólnoustrojowe reumatyczne,
- ropne zapalenia stawu
- niestabilność stawu kolanowego, stan po meniscektomii
- znaczne zaburzenia osi stawu kolanowego (varus, valgus)
- hemofilia
- reakcje alergiczne na błonę kolagenową

Zalety metody AMIC:
Jest to metoda naprawcza jednoetapowa, może być wykonywana na stawie na otwarto lub artroskopowo. Podczas operacji wykonywane jest najpierw oczyszczenie ubytku chrzęstnego, wyrównanie jego brzegów, nakłucia warstwy podchrzęstnej kości, przykrycie ubytku chrzestnego dwuwarstwową błoną kolagenową (mocowaną na klej fibrynowy), wyrównanie brzegów ubytku. Po zabiegu koniczna jest kilkutygodniowa rehabilitacja. Początkowo pacjent chodzi o kulach łokciowych bez obciążania operowanej kończyny, wykonując tylko ćwiczenia zginania stawu (do ok. 6 tygodni od zabiegu); następnie pacjent stopniowo rozpoczyna obciążanie kończyny operowanej i zwiększa zakres ruchu w stawie operowanym. Pełne obciążanie jest możliwe po 8 tyg od zabiegu, a bieganie i uprawianie sportu po około 6 mies od zabiegu. Metoda jest sprawdzona badaniami klinicznymi w wielu ośrodkach na świecie z okresem obserwacji ponad 5 lat. Dobre efekty uzyskuje się w ubytkach chrzestnych zarówno w stawie kolanowym, jak i stawie skokowym, rzadziej stosowana jest dla innych stawów. Końcowym rezultatem leczenia metodą AMIC jest uzyskanie pokrycia ubytku chrzęstnego regeneratem zbliżonym do naturalnej chrząstki stawowej. W efekcie poinny zniknąć bóle i wysięki w stawie a powrócić możliwość normalnego funkcjonowania, w tym uprawiania sportu.

Możliwe są zabiegi odpłatne jak i w ramach ubezpieczenia NFZ

powrót

strona główna