Rozmiar: 12800 bajtów

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU RAMIENNEGO


Rozmiar: 19087 bajtówRozmiar: 8428 bajtów Endoproteza stawu barkowego jest implantem mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone przez proces zwyrodnieniowy powierzchnie stawowe, pozwalającym na bezbolesny ruch. Zmieniony chorobowo lub uszkodzony bark skutecznie utrudnia wykonywanie ruchów i powoduje znaczne ograniczenia ruchowe. Zmiany zwyrodnieniowe w stawie ramiennym mogą być spowodowane przez urazy, upadki i przeciążenia sportowe, a nawet przez uprawianie rekreacyjnego sportu. Wywołać je może przewlekły wysiłek fizyczny, np. cięzka praca fizyczna, albo długotrwały bezruch. Do takiej dolegliwości przyczynia się niekiedy zmieniająca się wraz z wiekiem nieprawidłowa postawa ciała i siedzący tryb życia, co powoduje osłabienie mięśni, a szczególnie obręczy barkowej. W przypadku konieczności zastosowania protezy barku lekarz ma możliwość wyboru protezy całkowitej lub połowiczej.
Proteza połowicza
W protezie połowiczej komponent głowy kości ramiennej zastępowany jest metalowym implantem w kształcie kuli. Panewka w tym przypadku jest zdrowa i nie wymaga wymiany.
Proteza całkowita
W przypadku większych zmian zwyrodnieniowych zazwyczaj stosowana jest proteza całkowita stawu barkowego. W protezie tej panewka zaatakowana artrozą jest usuwana i w jej miejsce umieszczany jest komponent polietylenowy. Zastąpieniu przez implant metalowy ulega też głowa kości ramiennej
strona główna