Rozmiar: 12800 bajtów

System ILLOC (intraoperative legs length and offset control)


System ILLOC jest metodą służącą śródoperacyjnej kontroli długości kończyn dolnych podczas zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Wyrównanie długości kończyn dolnych podczas operacji endoprotezoplastyki biodra jest jednym z zadań takiego leczenia.Rozmiar: 9813 bajtówRozmiar: 9813 bajtów Pacjenci mający nierówną długość nóg po operacji (co wcale nie tak rzadko się zdarza) odczuwają dyskomfort podczas chodzenia, są niezadowoleni z operacji, mogą cierpieć na bóle kręgosłupa i pleców lub są zmuszeni nosić wyrównujące wkładki do butów. Nierówna długość nóg może być przyczyną wcześniejszego obluzowania implantu lub przyczyną nawrotowego zwichnięcia endoprotezy. Nierówna długość kończyn dolnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego jest jedną z najczęstszych przyczyn oskarżeń chirurgów o błąd w USA po tego typu zabiegach operacyjnych.
System ILLOC polega na śródoperacyjnym pomiarze odległości między kością udową a miednicą. W tym celu mocuje się do miednicy urządzenie pomiarowe ILLOC(własnego pomysłu i projektu) i kontroluje długość kończyny na poszczególnych etapach zabiegu. Prawidłowa kontrola długości nóg umożliwia, w zależności od potrzeb, wydłużenie lub skrócenie kończyny operowanej, tak aby uzyskać w efekcie równe nogi po operacji. Rozmiar: 9813 bajtówUdowodniono statystycznie, że zastosowanie systemu ILLOC poprawia wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego, zarówno w testach klinicznych jak i odczuciach subiektywnych pacjentów. Wdrożony w 2010 roku przez dr W.Kaczmarka system ILLOC znacząco poprawił wyniki leczenia endoprotezą stawu biodrowego i zmniejszył pooperacyjną różnicę długości nóg do kilku milimetrów - co jest praktycznie nieodczuwalne przez pacjentów.

Dr W. Kaczmarek jest obecnie jednym z nielicznych ortopedów stosujących system ILLOC podczas operacji.

Rozmiar: 24201 bajtów


Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

strona główna