Rozmiar: 12800 bajtów

JEDNOPRZEDZIAŁOWY IMPLANT STAWU KOLANOWEGOpowrót


Rozmiar: 8799 bajtów Wkładka jednoprzedziałowa do kolana jest elementem leczącym zmiany zwyrodnieniowe, będące tylko w jednym przedziale stawu kolanowego (bocznym lub przyśrodkowym). W odróżnieniu od tradycyjnej endoprotezy stawu kolanowego, wkładka jednoprzedziałowa umożliwia wymianę tylko części stawu- tej która jest właśnie dotknięta chorobą. Korzyścią z zastosowania takiego implantu jest znacznie mniejszy i krótszy zabieg operacyjny, mniejsza resekcja kości pacjenta, mniejszy ból pooperacyjny, szybsza rehabilitacja, bliższy fizjologii ruch w stawie kolanowym, zachowanie własnych więzadeł stawu kolanowego pacjenta (w totalnej endoprotezoplastyce więzadła są często usuwane). Dzięki zachowaniu wszystkich otaczających staw tkanek i więzadeł, zastosowanie jednoprzedziałowej wkładki umożliwia uzyskanie lepszego oraz bliższego fizjologii ruchu w stawie kolanowym.
Choroba zwyrodnieniowa zwykle zaczyna się w jednym przedziale kolana (najczęściej przyśrodkowym). Jeżeli pozostałe elementy stawu są zdrowe-zastosowanie wkładki jednoprzedziałowej pozwala na zachowanie większej ilości własnej kości i zdrowej chrząstki pacjenta, własnych więzadeł oraz odracza potrzebę zastosowania totalnej endoprotezy stawu. Pozostawienie większości własnych tkanek pacjenta skutkuje lepszym poczuciem ruchu w stawie, pewniejszym poruszaniem się. Jednoprzedziałowa wymiana stawu jednocześnie nie zamyka drogi do totalnej endoprotezoplastyki- jeżeli w przyszłości będzie tego pacjent wymagał. Odpowiednio dobrana wkładka zapewnia uzyskanie niemal fizjologicznego zakresu ruchu w kolanie, baz dolegliwości bólowych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wyprostu i prawidłowej osi stawu.Rozmiar: 19728 bajtów Wieloletnie obserwacje i badania naukowe dowodzą, że jest to bardzo dobre rozwiązanie w jednoprzedziałowej gonartrozie. Nowoczesne wkładki umożliwiają zachowanie nie tylko ruchu toczącego w stawie, ale także wykonują niewielkie ruchy rotacyjne tzw. wkładka mobile-bearing. Badania dowodzą, że przeżywalność tego typu implantów wynosi 98% przy 10 letniej obserwacji oraz 95% przy obserwacjach 15 letnich. Badania naukowe dowodzą, że pacjenci z imlantem tego typu uprawiają sport, biegają, pływają, uprawiają narciarstwo i normalnie się poruszają. Zwykle jest to implant przeznaczony dla młodszej grupy pacjentów, chociaż nie musi być to regułą.
Nie wszystkie kolana nadają się do zastosowania jednoprzedziałowego implantu. Warunkiem powodzenia jest odpowiedni dobór pacjentów, a przeciwwskazaniem do zastosowania tego typu wkładki są: zajęcie procesem chorobowym pozostałych przedziałów stawu, niestabilność kolana spowodowana uszkodzeniem więzadeł, szpotawość stawu przekraczająca 15 stopni oraz przykurcz zgięciowy ponad 12 stopni, jak również czynny stan zapalny stawu. Kwalifikację do zabiegu zawsze przeprowadza doświadczony w tego typu implantach lekarz ortopeda.
Jeżeli jesteś zainteresowany wkładką jednoprzedziałową stawu kolanowego- zapraszam na konsultację.


Czy wiesz że możesz mieć wykonaną endoprotezę całkowicie za darmo- na NFZ ? Zapraszam do gabinetu jeśli nie wierzysz.

strona główna