ZWYRODNIENIE STAWU KOLANOWEGO


strona główna


Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest jednym z najczęstszych schorzeń układu ruchu. Wyróżniamy pierwotne i wtórne zmiany zwyrodnieniowe. Do pierwotnych zmian dochodzi w zwykle zdrowym dotychczas kolanie, gdzie na skutek zmian w chrząstce stawowej uszkodzeniu ulegają chondrocyty (komórki chrząstki), a następnie zmianie ulega skład płynu stawowego. Stopniowo dochodzi do scieńczenia chrząstki oraz do sklerotyzacji (stwardnienia) kości znajdującej się bezpośrdnio pod chrząstką. Powstają ubytki (dziury) w chrząstce, nieraz głębokie- sięgające aż do warstwy podchrzęstnej. Kolano często ulega wykrzywieniu oraz oczywiście stopniowo nasilają się dolegliwości bólowe.

Jeśli zachowawcze metody leczenia okażą się nieskuteczne, należy skonsultować się z chirurgiem ortopedą w celu rozważenia możliwości i wskazań do ewentualnego leczenia operacyjnego.
Po przeprowadzeniu badania przedmiotowego, następnym krokiem na drodze do ustalenia właściwego rozpoznania, jest zwykle wykonanie zdjęć rentgenowskich. Zdjęcia rentgenowskie umożliwiają przeprowadzenie oceny stopnia uszkodzenia lub deformacji stawu. O nieprawidłowym obrazie rentgenowskim stawu może świadczyć: Zwężenie szpary stawowej Obecność torbieli Obecność ostróg kostnych Stwierdzenie obszarów o zwiększonej gęstości tkanki kostnej, tzw. sklerotyzacji Zniekształcenie lub nieprawidłowe ustawienie powierzchni stawowych
W niektórych przypadkach do potwierdzenia rozpoznania może okazać się konieczne wykonanie badań dodatkowych. Badania laboratoryjne krwi, moczu lub płynu wewnątrzstawowego mogą być pomocne przy identyfikacji konkretnego typu zapalenia stawu i wykluczenia niektórych innych chorób. W niektórych przypadkach do oceny stanu kości i tkanek miękkich otaczających staw konieczne może być wykonania badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MR - Magnetic Resonance) lub scyntygrafii układu kostnego.

Po przeprowadzeniu badania ortopedycznego chirurg ortopeda omówi z Panią/Panem jego wyniki. Zależnie od postawionego w Pani/a przypadku rozpoznania, możliwości leczenia mogą być następujące:
Leczenie farmakologiczne
Fizykoterapia -rehabilitacja
Podawanie środków zastępujących płyn maziowy (viskosuplementacja)
Artroskopia stawu kolanowego
Osteotomia stawu kolanowego
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego
Jednoprzedziałowa wkładka stawu kolanowego

Leczenie farmakologiczne
W leczeniu bólu i sztywności stawów stosowanych jest wiele różnych leków. Do najczęściej stosowanych leków należą środki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), podawane w celu zmniejszenia nasilenia dolegliwości bólowych oraz obrzęków wywołanych zapaleniem stawów.

Fizykoterapia
Stosowanie fizykoterapii może być pomocne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Wskazany jest ruch w stawie bez obciążania- czyli ćwiczenia na siedzącą lub leżąco, ewentualnie ćwiczenie na rowerze stacjonarnym
Mniejsze znaczenie ma zwykle fizjoterapia jak:ultradźwięki, diadynamik. magnetoterapia, laseroterapia.

Środki zastępujące płyn maziowy
U pacjentów, u których leczenie farmakologiczne i fizykoterapia nie przyniosły złagodzenia dolegliwości bólowych, czasowe ustąpienie bólu może przynieść wstrzyknięcie do jamy stawu smaru stawowego. Do wnętrza stawu kolanowego wstrzykuje się środek zastępujący płyn maziowy, który działa jak smar, pokrywający uszkodzone powierzchnie stawowe. Harmonogram wstrzyknięć dostawowych oraz czas, na jaki udaje się złagodzić dolegliwości, są różne w zależności od zastosowanego preparatu oraz nasilenia zmian u konkretnej osoby.

strona główna

Stryker, 2007