Rozmiar: 12800 bajtów

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGOpowrót


Rozmiar: 8799 bajtówRozmiar: 9813 bajtów Całkowita wymiana stawu (wszczepienie endoprotezy) Całkowita wymiana stawu zarezerwowana jest zwykle dla pacjentów z bardzo nasilonymi zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie stawów. Większość pacjentów, którym wszczepiono endoprotezy stawów kolanowych, bądź biodrowych ukończyło 55 lat, jednak dzięki postępowi technologii w zakresie endoprotez, zabiegi te wykonywane są obecnie u coraz młodszych osób. Kryteria są zróżnicowane, ale ogólnie można przyjąć, że przeprowadzenie całkowitej wymiany stawu (wszczepienie endoprotezy stawu) należy rozważyć u pacjenta w przypadku stwierdzenia:
Ograniczenia ruchomości w stopniu utrudniającym nie tylko pracę, czy wypoczynek, ale wręcz wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.
Utrzymywanie się dolegliwości bólowych, których nie sposób złagodzić za pomocą bardziej zachowawczych metod leczenia, utrzymujących się pomimo korzystania z laski oraz ograniczenia aktywności.
Usztywnienie stawu znacznego stopnia.
Stwierdzenia w badaniu radiologicznym zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów lub innych nieprawidłowości.
Najczęściej stosowane są endoprotezy cementowe- przymocowywane do kości za pomocą specjalnego kleju (cementu).Zwykle wymianie ulegają całe obydwie powierzchnie stawowe- udowa i piszczelowa. Niektórzy wymieniają także powierzchnię stawową rzepki-lecz nie musi być to stosowane gdyż wymiana powierzchni stawowej uda i piszczeli zwykle wystarcza dla całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych i powrotu funkcji stawu.
Rzadziej stosowane są wkładki połowicze, gdzie wymianie ulega tylko jeden przedział st kolanowego- czyli jakby połowa kolana- a druga połowa pozostaje własna pacjenta.
W endoprotezoplastyce stawu kolanowego bardzo ważne jest precyzyjne osadzenie elementów endoprotezy. Nawet niewielki kilkustopniowy błąd w ustawieniu implantów endoprotezy może skutkować wczesnym jej obluzowaniem i koniecznością wymiany. Ważne jest zatem aby zabieg wykonał doświadczony chirurg-ortopeda, który ma już w swoim dorobku wykonane co najmniej 50 zabiegów. Drugą możliwością zwiększenia precyzji osadzenia implantów jest zastosowanie nawigacji komputerowej.
Chcesz samodzielnie przeprowadzić zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego? kliknij tutaj


Czy wiesz że możesz mieć wykonaną endoprotezę całkowicie za darmo- na NFZ ? Zapraszam do gabinetu jeśli nie wierzysz.

strona główna