Rozmiar: 12800 bajtów

Nawigacja komputerowa


1. Wynik kliniczny operacji ortopedycznych zależy między innymi od właściwego osadzenia implantów w układzie kostnym pacjenta. Złe osadzenie implantów może się wiązać z koniecznością wykonania powtórnej operacji lub wiązać z uszkodzeniem ważnych dla zdrowia i życia struktur (dotyczy to w szczególności operacji kręgosłupa). Podczas "zwykłej" operacji chirurg decyduje o położeniu implantów opierając się jedynie na swoich umiejętnościach i doświadczeniu. Komputerowa nawigacja chirurgiczna ułatwia znalezienie optymalnego położenia implantu podczas zabiegu. Nawigacja może być stosowana do operacji endoprotezoplastyki biodra i kolana, a także do różnego typu operacji wykonywanych na kręgosłupie.

2.Zasada działania. Do pamięci komputera wprowadzany jest (RTG, CT lub tzw. maping) trójwymiarowy obraz kości pacjenta. Na kościach pacjenta mocowane są specjalne markery obserwowane przez kamerę (pracującą w podczerwieni) przekazującą sygnały o położeniu markerów do komputera. W ten sposób komputer "śledzi" położenie kości w przestrzeni. Analogiczne markery znajdują się na narzędziach chirurgicznych, zatem komputer zna również ich położenie i "śledzi" ich ruch. W pamięci komputera znajdują się dane dotyczące kształtu narzędzi, kształtu implantów oraz poszczególnych etapów techniki operacyjnej. W czasie operacji na ekranie wyświetlany jest model kości, optymalne ustawienie narzędzia chirurgicznego oraz aktualne położenie rzeczywistego narzędzia trzymanego przez chirurga. Zadaniem chirurga jest takie ustawienie narzędzia oraz implantu aby jego obraz na ekranie pokrył się z wyznaczonym przez komputer ustawieniem optymalnym. Należy podkreślić, że dokładność pomiarów położenia markerów jest rzędu dziesiątych części milimetra.

3.Korzyści wynikające ze stosowania nawigacji.
Opublikowane wyniki badań wykonanych w ośrodkach amerykańskich potwierdzają, że właściwe stosowanie nawigacji chirurgicznej pozwala całkowicie wyeliminować poważne błędy w ustawieniu implantów oraz zmniejszyć średni, statystyczny błąd ustawienia. Wynikające z tego faktu korzyści są trojakiego rodzaju:
Kliniczne - wyeliminowanie ciężkich powikłań, zmniejszenie ilości reoperacji, wydłużenie przeżywalności implantów,
Finansowe - uniknięcie ewentualnych odszkodowań, zmniejszenie ilości kosztownego leczenia powikłań,
Naukowe - możliwość wykonywania nowatorskich badań naukowych (nawigacja chirurgiczna jest nową, rozwijającą się technologią, w którą wyposażone jest niewiele ośrodków), podniesienie reputacji ośrodka.

4.Informacje dodatkowe. Urządzenie do nawigacji chirurgicznej może być używane na każdej sali operacyjnej i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji lub przystosowania pomieszczenia. Użytkownik może wybrać aplikacje przystosowane do współpracy z tomografem komputerowym, aparatem RTG lub nie wymagające elektronicznego obrazowania kości (tzw. maping). 5. Zastosowanie nawigacji chirurgicznej tylko w niewielkim stopniu wydłuża czas zabiegu.


powrót