Rozmiar: 12800 bajtów

SKOLIOZARozmiar: 8655 bajtówSkolioza jest do trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa w wyniku której dochodzi do jego wygięcia bocznego, deformacji ulegają fizjologiczne krzywizny (zwykle spłaszczenie kifozy piersiowej), a także dochodzi do deformacji rotacyjnych kręgów- obrotu kręgów wokół własnej osi na płaszczyźnie poprzecznej ciała. Istnieje bardzo wiele typów skoliozy, jednak przede wszystkim należy wyróżnić skoliozy funkcjonalne- odwracalne, a wynikające z złej postawy, osłabienia mięśni tułowia czy skrócenia jednej kończyny dolnej. Typ drugi stanowią skoliozy strukturalne- nieodwracalne u podłoża których leży zwykle inna patologia kości, mięśni lub nerwów.
W skoliozach strukturalnych wyróżniamy zatem skrzywienia neurogenne, miogenne, wrodzone i idiopatyczne . Największą grupę skolioz stanowią skrzywienia idiopatyczne kręgosłupa, których przyczyna powstania nie jest znana. Najczęście do skrzywienia kręgosłupa dochodzi u dziewczynek w okresie dojrzewania (10-14 rok życia), kiedy to mamy do czynnienia z przyspieszonym wzrostem. Skolioza w tym wieku szybko się powiększa (progresuje) doprowadzając w rezultacie do dużych deformacji tułowia z znacznym garbem żebrowym na czele.

Leczenie
po operacjiprzed operacją Leczenie skoliozy należy powierzyć doświadczonemu ortopedzie, gdyż nieprawidłowo leczona może pozostawić na stałe poważne deformacje kręgosłupa. Do 20 stopni skrzywienia skoliozę można leczyć zachowawczo- stosując odpowiednie dla skrzywienia ćwiczenia korygujące i wzmacniające mięśnie grzbietu.
Między 20-40 stopni skrzywienia- należy zastosować leczenie gorsetowe. Zwykle stosuje się gorsety podramienne z odpowiednimi pelotami uciskającymi na żebra i niektóre części kręgosłupa. Gorset winien być stosowany do 23 godzin na dobę z 1 godz przerwy na toaletę ciała i ćwiczenia korekcyjne ( a zatem gorset na całą noc).
Pomimo prawidłowego leczenia zachowawczego część skolioz nadal progresuje doprowadzając do skrzywień powyżej 40 stopni- kiedy to należy zaprzestać leczenia zachowawczego i zastosować leczenie operacyjne.
Leczenie operacyjne skolioz:
Najczęściej stosuje się obecnie operacje korekcyjne kręgosłupa z dostępu tylnego- czyli pacjent leży na brzuchu podczas zabiegu. Stosowana obecnie najpowszechniej na świecie metoda C-D (Cotrel- Dubouset) polega na zaczepieniu do kręgosłupa za pomocą odpowiednich haków lub śrub 2 prętów- dogiętych do wielkości skrzywienia. Specjalnymi narzędziami powoduje się rotację zamocowanego pręta- który pociąga za sobą kręgosłup- prostując go. Metoda C-D umożliwia bardzo dobrą korekcją skoliozy i jest obarczona niewielkim ryzykiem powikłań. Autor przeprowadził dotychczas bardzo wiele tych operacji i nie odnotował ani jednego poważnego powikłania. Najważniejszą rzeczą jest, aby leczyć operacyjnie skoliozę w odpowiednim czasie i nie doprowadzić leczeniem zachowawczym do wielkich deformacji.
Autor specjalizuje się w leczeniu operacyjnym jak i zachowawczym skolioz idiopatycznych i wrodzonych. W przeprowadzonych dotychczas licznych zabiegach uzyskał średnio 72% korekcji wyjściowego skrzywienia kręgosłupa, przy zaledwie 2% powikłań- o niewielkim dla pacjenta znaczeniu.

umów się na konsultację

strona główna